Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Niemstów

Dnia 23 stycznia 2016r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Niemstów. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za działalność  OSP  oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, a także plan finansowy na rok 2016. Sprawozdanie z działalności przedstawiła również Komisja Rewizyjna OSP. Zebrani druhowie OSP jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP, po czym zostały przeprowadzone wybory na nową pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – dh Marek Maślej

Naczelnik – dh Tomasz Noga

Wiceprezes – dh Dawid Żołędziewski

Z-ca Naczelnika – dh Kamil Forościej

Skarbnik – dh Jan Baran

Sekretarz – dh Tomasz Kostanowicz

Przeprowadzono również wybory do Komisji Rewizyjnej OSP, jej skład tworzą druhowie:

Przewodniczący – dh Krzysztof Czeleń

Członek komisji – dh Kazimierz Pietkowski

Członek komisji – dh Mateusz Dec

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Będą nimi Marek Maślej, Tomasz Noga, Zbigniew Gonet i Jan Noga. Przedstawicielami OSP Niemstów do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali Marek Maślej i Tomasz Noga.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie w 2015 r. liczyła 44 członków, 43 czynnych i jednego honorowego, na ostatnim zebraniu przyjętych zostało dwóch nowych druhów.

OSP w Niemstowie w minionym roku uczestniczyła w 49 akcjach, 28 razy wyjeżdżała do pożarów w tym dziesięciokrotnie poza teren gminy i tyle samo poza teren powiatu. Dwudziestokrotnie likwidowane były lokalne zagrożenia, odnotowano jeden fałszywy alarm.

Drużyna sportowo-pożarnicza OSP Niemstów w roku 2015 zajęła drugie miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz pierwsze miejsce w Zawodach Powiatowych.

Podziękowania za dotychczasową służbę złożyli strażakom wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lubinie Henryk Duszeńko, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie Marek Kamiński, radny Gminy Lubin Andrzej Olek, sołtys Niemstowa Józef Kostanowicz oraz Grzegorz Obara, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Author: Dawid Żołędziewski

Share This Post On