Bieżące naprawy drogi

Szanowni Państwo w nawiązaniu do wcześniejszej informacji umieszczonej na naszym portalu internetowym dotyczącej fatalnego stanu technicznego drogi powiatowej w Niemstowie pragnę poinformować, iż w ślad za wysłanym pismem z dnia 10.02.2016 r. do Starostwa Powiatowego
w Lubinie informującego o koleinach oraz ubytkach w przedmiotowej drodze Starostwo Powiatowe w Lubinie w piśmie z dnia 17.02.2016 r. nr DIT.7021.1.8.2015 informuję, że z chwilą wystąpienia dogodnych warunków pogodowych przystąpi do napraw cząstkowych nawierzchni przedmiotowej drogi przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Andrzej Olek

Author: administrator

Share This Post On