Podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 36 z drogą powiatową.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 36 z drogą powiatową biegnącą przez naszą miejscowość. W piśmie numer O.WR.Z-2.44.36.0621.2016.kd z dnia 07.04.2016 r. Pani Monika Kubicz Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA informuje, że w zakresie skrzyżowania drogi krajowej nr 36 z drogą powiatową nr 1223D i gminną nr 103045 w m. Niemstów zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie nr O.WR.Z-2.409.36.363.20015.kd z dnia 12.03.2015 r. GDDKiA o/Worcław zgłosiła do Programu Redukcji Ofiar Śmiertelnych zadanie dot. budowy zatok autobusowych wraz z chodnikami i wykonaniem azylu na przejściu dla pieszych. Dodatkowo z ww. programu planuje się wymianę istniejącego oznakowania D-6 na oznakowanie aktywne. Zadania te znalazły się w zatwierdzonym przez Radę Ministrów Programie DRóg Krajowych na lata 2014-2023. Powyższe pismo adresowane jest do Urzędu Gminy w Lubinie. Nie jest to jedyne działanie prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Lubin w sprawie podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą krajową.

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On