Tajemnicze znaki na drzewach.

Od niedawna drzewa zlokalizowane w popałacowym parku oznaczone są  kolorowymi znakami oraz cyframi. Jest to efekt prac prowadzonych nad zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Niemstowie. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja roślin czego efektem są tajemnicze znaki. Prace potrwają do wiosny 2017 r. Wówczas zostanie opracowana dokumentacja na podstawie, której będzie można określić zakres możliwych prac do wykonania wokół stawu.  Należy zaznaczyć, iż dokument ten jest niezbędny aby zagospodarować ten teren.

?????????????

?????????????

Author: Andrzej Olek

Share This Post On