Modernizacja 4 przepompowni oraz kamerowanie sieci kanalizacyjnej

W terminie do 15 listopada br. przeprowadzona zostanie modernizacja 4 przepompowni ścieków zlokalizowanych w Niemstowie

-przepompownia  P6 działka  drogowa nr 188/4,

-przepompownia P5 dz. nr  95/1

-przepompownia P4 dz. nr 135/3.

– przepompownia P1 dz. nr 679/3

W ramach modernizacji wymienione zostaną układy pompowe –  cała armatura znajdująca się wewnątrz zbiornika przepompowni –  wraz z pompami oraz szafki/rozdzielnie  sterownicze.

Ponadto zostanie wykonane czyszczenie i kamerownie sieci kanalizacyjnej na odcinku od st. zlokalizowanej w działce nr 200 do ostatniej studzienki przed przepompownią nr 6 zlokalizowanej w dz. nr 188/4 – odcinek około 470 mb. Inspekcja tv umożliwi określenie przyczyn występowania  zjawiska infiltracji wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej.

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On