OPINIA KONSERWATORA ZABYTKÓW W LEGNICY W SPRAWIE PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w piśmie L/Z.5183.26.2016.JW z dnia 17.10.2016 r. negatywnie opiniowała zamierzenie polegające na ogrodzenia projektowanego na terenie parku placu zabaw oraz stworzenia w jego obrębie ciągów komunikacyjnych. Powyższa decyzja dopuszcza jedynie na wykonanie bezpiecznych nawierzchni w obrębie urządzeń zabawowych.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On