Sesja Rady Gminy Lubin w Niemstowie.

Dnia 15.12.2016 roku w naszej wsi odbyła się sesja Rady Gminy Lubin. Najważniejszymi punktami posiedzenia były uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Była to wyjątkowa sesja ze względu na podejmowane uchwały oraz na występ kolędników Stowarzyszenia „Nasz Niemstów”. Budżet Gminy Lubin w roku przyszłym zamknie kwota 90 mln 848 tys. zł, z czego 14 mln pochodzić będzie z zaciągniętego kredytu, który w większości zostanie przeznaczony na inwestycje w Gminie Lubin. Jedną z planowanych inwestycji jest droga powiatowa w Niemstowie.

 

 

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On