Droga Powiatowa w Niemstowie.

  1. 21.06.2017 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie wybrało najkorzystniejszą ofertę na realizowanie zdania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w Niemstowie – I etapu. Jest to Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o. z Lubina.
  2. Została wydana decyzja pozwolenia na budowę na przebudowę drogi powiatowej w Niemstowie – II Etap.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On