Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin.

Do dnia 07.07.2016 r. można składać wnioski do Urzędu Gminy Lubin w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin. Jest to o tyle ważna informacja, że na podstawie Studium opracowuje się Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On