Zebranie Walne SNN

Dnia 23.06.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Niemstowie o godz.18.00 odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia Nasz Niemstów. Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad.

Uchwałą nr 3/2017 r. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2016 i merytoryczne z całej działalności Stowarzyszenia.

Protokół z zebrania i podjęte uchwały do wglądu u Prezes Stowarzyszenia Nasz Niemstów.

Author: Beata Moroch

Share This Post On