Nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych
sie04

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych

O g ł o s z e n i e o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin Wójt Gminy Lubin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska realizowanych na zasadach określonych w Uchwale Nr L/334/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca...

Czytaj więcej