Budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
kw.27

Budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez naszą wieś ruszyła budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Tym razem budowane jest 700 m tej sieci. Przypominam, że w zeszłym roku zostało wybudowane już 1 400 m rurociągu. Po gruntownym wyremontowaniu siedmiu przepompowni jest to kolejny zabieg, którego celem jest odciążenie obecnej sieci kanalizacyjnej. Jest to zadanie, które zostało rozłożone na poszczególne lata ponieważ koszt...

Czytaj więcej
Informacja dotycząca sieci wodociągowej.
kw.13

Informacja dotycząca sieci wodociągowej.

PGK Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż w dniach od 11.04 do 13.04.2018 r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej w naszej wsi. W związku z powyższym zaleca się aby w tych dniach spożywać wodę po przegotowaniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej
Zebranie wiejskie mieszkańców Niemstowa
kw.12

Zebranie wiejskie mieszkańców Niemstowa

W dniu 25.04.2018 r. t.j. środę o godz. 1800 odbędzie się zebranie w świetlicy wiejskiej przy OSP w Niemstowie. PROGRAM ZEBRANIA: Zmiana Funduszu Sołeckiego wsi Niemstów na rok 2018 r. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu parku przy OSP Niemstów. Zapytania i wolne wnioski. Na zebranie wiejskie został zaproszony Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Anna Marzec oraz Prezes LGD...

Czytaj więcej
Już po raz czwarty OSP Niemstów z gminy Cieszanów odwiedziła OSP w naszej wsi.
kw.10

Już po raz czwarty OSP Niemstów z gminy Cieszanów odwiedziła OSP w naszej wsi.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy „imienniczkami” nastąpiło w 2010 roku przez ówczesnego Prezesa OSP Niemstów w gminie Lubin, Juliana Maśleja i Edwarda Pokrywkę, Prezesa OSP Niemstów w gminie Cieszanów. W sobotę tj. 07.04.2018 r. Marek Maślej miał przyjemność przywitać w imieniu naszej OSP już po raz czwarty OSP Niemstów z gminy Cieszanów. Prezes Edward Pokrywka nie ukrywał łez wzruszeń na widok swoich kolegów z...

Czytaj więcej
Przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi powiatowej w Niemstowie został unieważniony.
kw.10

Przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi powiatowej w Niemstowie został unieważniony.

Dnia 05.04.2018 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie ogłosiło wyniki z otwarcia ofert na wykonanie zadania polegającego na przebudowie kolejnego odcinka drogi powiatowej w naszej wsi. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które znacznie przekroczyły budżet jaki został przeznaczony na ten cel, a mianowicie dwa miliony złotych. Zaproponowane kwoty w przetargu to około dwa miliony siedemset złotych. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w...

Czytaj więcej