Zebranie wiejskie mieszkańców Niemstowa

W dniu 25.04.2018 r. t.j. środę o godz. 1800 odbędzie się zebranie w świetlicy wiejskiej przy OSP w Niemstowie.

PROGRAM ZEBRANIA:

  1. Zmiana Funduszu Sołeckiego wsi Niemstów na rok 2018 r.
  2. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu parku przy OSP Niemstów.
  3. Zapytania i wolne wnioski.

Na zebranie wiejskie został zaproszony Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Anna Marzec oraz Prezes LGD Wrzosowa Kraina Pani Barbara Sulma.

ZAPRASZAMY

Author: Andrzej Olek

Share This Post On