Podsumowanie zebrania wiejskiego.

Dnia 25.04.2018 r. t.j. środę o godz. 1800 odbyło się zebranie w świetlicy wiejskiej przy OSP w Niemstowie w zebraniu brali udział mieszkańcy Niemstowa oraz Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Anna Marzec, Prezes LGD Wrzosowa Kraina Pani Barbara Sulma oraz Prezes PGKGL Wojciech Dziwiński.

TEMATY OMÓWIONE PODCZAS ZEBRANIA:

  1. Zmiana Funduszu Sołeckiego wsi Niemstów na rok 2018 r.
    Kwota w wysokości 14 800,00 zł została przeznaczona na dwa cele, z których jeden to sprzęt umożliwiający ratowanie życia ludzkiego używany podczas akcji gaszenia pożarów w kwocie 2 500,00 zł oraz drugi w wysokości 12 300,00 zł zostało przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej. Dodatkowo na ten cel Ośrodek Kultury Gminy Lubin przeznaczył kwotę w wysokości 2 000,00 zł,
  2. Omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu parku przy OSP Niemstów.
    Prezes LGD Wrzosowa Kraina Pani Barbara Sulma wraz Paniami Anną Marzec oraz Agnieszką Jarosz omówiły projekt zagospodarowania terenu w skład, którego wchodzą: budowa ścieżek w parku, mostku oraz wiaty, która powstanie w miejscu obecnej. Obecnie posiadamy już projekty budowlane wraz z pozwoleniami na budowę pozwalającymi na realizację zadań. Przed rozpoczęciem realizowania zadania wstrzymuje nas jeszcze brak decyzji o przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 300 000,00 zł.
  3. Poruszone zostały również tematy związane z inwestycjami realizowanymi i planowanymi na rok bieżący. Inwestycje, które obecnie są realizowane to odwodnienie drogi powiatowej na odcinku nowo przebudowanej drogi, wykonanie kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa oświetlenia składającego się z siedmiu lamp przy drodze w kierunku do Łazek. Do najważniejszych zadań planowanych na ten rok jest budowa drugiego kilometra drogi powiatowej jak zapewniał Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Planowana jest również budowa drogi gminnej śladem działki geodezyjnej oznaczonej numerem 103. Po przekazaniu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 74/13 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej. Ma zostać zlecona dokumentacja projektowa drogi gminnej oraz kanalizacji w Łazek.
  4. Zapytania i wolne wnioski.

20180425_181212

20180425_181118

20180425_192553

20180425_181140

20180425_181202

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On