Unieważniono przetarg na budowę drogi powiatowej w naszej wsi.

W dniu dzisiejszym tj. 30.07.2018 r. już po raz kolejny unieważniono przetarg na budowę drogi powiatowej w naszej wsi. Przyczyną unieważnienia czwartego z kolei przetargu jest ponownie zbyt duża kwota jaka została zaplanowana na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Należy podkreślić, że Powiat Lubiński zamierzał przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia kwotę większą niż w poprzednich trzech przetargach. Kwota ta miała zostać sfinansowana z budżetu Gminy Lubin w wysokości 66% natomiast w 33% z budżetu Powiatu Lubińskiego. Należy podkreślić iż przeznaczona kwota wynosiła ponad dwa miliony złotych.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On