Dofinansowanie do budowy dwóch dróg.

Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie na budowę dwóch dróg w Niemstowie. Jedna droga to droga z Niemstowa do Pieszkowa. Prace nad wszczęciem procedury przetargowej rozpoczęły się już dwa lata wcześniej. Jednak okazało się, że działka której śladem biegnie ta droga należy do ANR. Szczęśliwie dla mieszkańców Niemstowa udało się przejąć tę działkę przez Gminę Lubin. Był to długi i skomplikowany proces, który zakończył się pozytywnie. Druga droga to droga dojazdowa do pól. Zaczyna się od cmentarza i biegnie do Redlic /działki 573/1 i 573/2/. Są to dwie z wielu typowanych dróg.

 

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On