Nowa ulica o nazwie Grabowa w naszej wsi.

Stały i szybki rozwój Gminy Lubin oraz konieczność porządkowania oznaczeń powoduje, że prawie na każdej sesji Rady Gminy, pod głosowania poddawane są projekty uchwał dotyczące nazewnictwa dróg wewnętrznych w konkretnych miejscowościach. Tym razem taka konieczność zaistniała również w naszej miejscowości. Nowa ulica o nazwie Grabowa rozpoczynać się będzie od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Łazek /łącznie/. Tym samym unikniemy niepotrzebnych nieporozumień wynikających z nieuporządkowanych numerów poszczególnych posesji, które niejednokrotnie wprowadzały w błąd mieszkańców.

Jednocześnie przypominamy, że w naszej miejscowości wszystkie nazwy ulic pochodzą od nazw gatunków drzew. Dodatkowo schemat jest taki, że nazwy ulic są nadawane wg kolejności alfabetycznej tz. nazwy ulic zaczynające się na literę A będą znajdować na początku wsi, kolejne ulice to kolejne nazwy drzew zaczynające się na kolejną literę alfabetu.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On