Dodatkowe środki na przebudowę drogi w Niemstowie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin dnia 24.09.2019 r. została podjęta uchwała zwiększająca środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1223D w Niemstowie. Środki zostały zwiększone o 500 000,00 zł. Oznacza to, że w sumie na to zadanie przeznaczono 2 381 000,00 zł. Należy podkreślić, że są to środki pochodzące wyłącznie z budżetu Gminy Lubin. Kwota ta powinna wystarczyć na przebudowę około 600 m drogi. Realizacja tego zadania będzie możliwa tylko pod warunkiem wyłonienia wykonawcy z przetargu, który niebawem zostanie ogłoszony. 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On