Zaproszenie z okazji DNIA KOBIET

RADA SOŁECKA WSI NIEMSTÓW  WRAZ Z SOŁTYSEM ORAZ RADNYM WSI NIEMSTÓW

M A J Ą  Z A SZ CZ Y T  Z A P R O S I Ć

WSZYSTKIE  P A N I E  Z SOŁECTWA NIEMSTÓW

NA SPOTKANIE Z OKAZJI
„DNIA KOBIET”

 DNIA 06.03.2016 r. /PIĄTEK/ O GODZ. 1800

MIEJSCE SPOTKANIA REMIZA OSP W NIEMSTOWIE

Z tej okazji specjalnie dla Pań wystąpi
grupa teatralna z Chróstnika

Zapewniamy słodki poczęstunek, ciepłe oraz zimne napoje.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On