Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE, W ZAKRESIE:

1. BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE;

2. BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE;

3. WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-HISTORYCZNEJ W PARKU.

Szczegółowy zakres zadań oraz warunki przetargu można przeczytać na stronie:

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15837,idmp,292,r,o

Author: Andrzej Olek

Share This Post On