Dotacje do zabytków.

Podczas XIX sesja Rady Gminy Lubin, która odbyła się 11 maja 2020 r. radni przyjęli także uchwały m.in. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020- 2023,  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Kościół w Niemstowie otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł. Powyższa dotacja ma zostać wykorzystana na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiająca wykonywanie remontów. Dokumentacja umożliwi również staranie się o kolejne dotacje z innych źródeł. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wynosi 22 000,00 zł.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On