Zielone światło dla fotoradarów

Będzie porozumienie pomiędzy Gminą Lubin i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w sprawie montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, w ciągu drogi krajowej nr 36 na terenie gminy. Radni wyrazili zgodę na podjęcie współpracy w tej sprawie, a w gminnym budżecie zarezerwowano na ten cel 70 tys. zł.

W projekcie uchwały, złożonej przez Wójta Gminy Lubin wskazano trzy lokalizacje fotoradarów w Miłosnej, Niemstowie i Osieku.

Szef gminnego samorządu Tadeusz Kielan wielokrotnie wnioskował do Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o montaż urządzeń rejestrujących prędkość, apelowali w tej sprawie także radni Gminy Lubin. Odcinki zabudowane drogi nr 36 relacji Lubin – Wrocław – to miejsca, w których notorycznie przekraczana jest prędkość, co powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazał możliwość finansowego uczestnictwa gminy w montażu fotoradarów. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w przygotowywanym porozumieniu pomiędzy Inspektoratem Transportu i Gminą Lubin.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On