MOBILNY PUNKT SPISOWY W NIEMSTOWIE

Informujemy, że  Mobilny Punkt Spisowy  Narodowego Spisu Powszechnego  2021 będzie utworzony (02 września – czwartek)  w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

Zachęcamy mieszkańców Niemstowa, którzy nie dokonali jeszcze obowiązkowego samospisu,  do odwiedzin świetlicy wiejskiej. Tam w godzinach  12.00-15.00., będą dyżurować pracownicy Urzędu Gminy Lubin i  gminni rachmistrzowie. Z zachowaniem wszelkich zasad poufności można będzie dokonać spisu i rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat .

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On