Informacja dotycząca planowanego monitoringu okolic parku w Niemstowie.

Mając na uwadze ochronę zabytkowego parku w Niemstowie, który w ostatnim czasie został poddany rewitalizacji /mostku, wiaty oraz placu zabaw/ zostaną poczynione prace mające na celu zamontowanie monitoringu. Mamy nadzieję, że zarówno środki finansowe jak i  wszelkie procedury urzędowe nie przeszkodzą na wykonanie tej inwestycji, która z pewnością przyczyni się do utrzymania porządku oraz spokoju tej okolicy.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On