Uroczysta Msza Święta Dożynkowa 2021 r.

Tegoroczna Msza Święta Dożynkowa odbyła się dnia 29 sierpnia o godzinie 10.30 podczas, której kapłan pobłogosławił przepiękny wieniec przygotowany przez naszych mieszkańców. Po wyjściu z kościoła, każdy uczestnik Mszy Świętej miał możliwość spróbowania chleba, który jest symbolem życia, radości, sytości i szczęścia. Święto Plonów to dla rolników czas symboliczny, czas podsumowań efektów wielomiesięcznej pracy.

Proboszcz naszej parafii podziękował w sposób wyjątkowy rodzinom zaangażowanym za przygotowanie świątyni do Mszy Świętej oraz za wykonanie przepięknego wieńca dożynkowego.

Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem i związanym z nim reżimem sanitarnym dotyczącym zakazu gromadzenia się i organizacji uroczystości powyżej określonej liczby osób Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Radnym zmuszeni byli odwołać tegoroczne Święto Plonów, które tradycyjnie obchodzone było na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

Środki finansowe przeznaczone między innymi na to święto zostały przeznaczone na zakup zastawy stołowej na „130 osób” do naszej świetlicy wiejskiej. 

dożynki 22 dożynki 11

Author: Andrzej Olek

Share This Post On