PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W NIEMSTOWIE

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W NIEMSTOWIE. 

Ostatnio trwa przebudowa przepompowni ścieków w Niemstowie wraz z  prowadzoną przez gminę Lubin rozbudową odcinka sieci kanalizacyjnej, która umożliwi zmianę funkcjonowania układu kanalizacyjnego w Niemstowie.

– Obecnie ścieki w miejscowości Niemstów i Pieszków są transportowane przez siedem głównych przepompowni połączonych w tzw. układzie szeregowym. W praktyce awaria jednego obiektu ogranicza  prace całego systemu – wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL. – Uruchomienie nowego rurociągu o długości blisko 2200 metrów umożliwi transport ścieków z  pominięciem dwóch pośrednich przepompowni.

Koszt całej inwestycji wykonywanej etapami w latach 2017-2022 wyniosła około 1,1 mln zł netto.

Warto jednak dodać, że przedsiębiorstwo opracowało już dokumentację projektową na kolejne etapy i obecnie trwa poszukiwanie możliwości finansowania inwestycji.

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On