Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik.
mar15

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.03.2023 r. do...

Czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
mar07

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy Wam dużo zdrowia w szczególności. Niech uśmiech na Waszych twarzach zawsze gości, a życie nie sprawia trudności i przykrości. Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną, abyście zawsze czuły się jak wiosna. Wśród kwiatów i śpiewających ptaków, aby motyle na dłoni Wam siadały. życzą Andrzej Olek, Józef Kostanowicz, Eugeniusz Bujak, Mirosław Korman, Tomasz Krzeszowski, Paweł Borys, Jan Hryńko, Robert Łazarski,...

Czytaj więcej