Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii dla obrębów: Obora, Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień, Ustronie, Składowice, Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Gorzyca, Czerniec i Chróstnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. W tym czasie można wnosić ewentualne uwagi zastrzeżenia do planów. 

Poniżej link pod którym można można wejść na stronę UG Lubin i zapoznać się z treścią planów.

http://bip.ug.lubin.pl/5888/dokument/8353

Osobiście również można się zapoznać z treścią planów w urzędzie gminy Lubin.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On