List sprzed prawie pół wieku…….
paź19

List sprzed prawie pół wieku…….

...

Czytaj więcej
andrzejki 2021 r.
paź18

andrzejki 2021 r.

...

Czytaj więcej
NOC BIBLIOTEK – NIEMSTÓW
paź13

NOC BIBLIOTEK – NIEMSTÓW

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek, czytania oraz integracji czytelników – ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. Tym razem biblioteka zaprosiła do świętowania seniorów, którzy licznie przybyli do świetlicy wiejskiej w Niemstowie 6 października. VII edycję Nocy Bibliotek w...

Czytaj więcej
GRAFIK ZAJĘĆ – AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN 2021
paź06

GRAFIK ZAJĘĆ – AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN 2021

ZAJĘCIA W NIEMSTOWIE  TAŃCE od dnia 13.10.2021 r. ŚRODA 18.00 – 19.00 PILATES CZWARTEK 18.00 – 19.00 MIEJSCE SPOTKAŃ ŚWIETLICA WIEJSKA...

Czytaj więcej
REMONT KOŚCIOŁA W NIEMSTOWIE – fotorelacja
paź06

REMONT KOŚCIOŁA W NIEMSTOWIE – fotorelacja

Kalkulacja przewidywanych kosztów I ETAPU realizacji robót budowlanych: 36 221,04 zł /słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 04/100/ – w tym dotacja z Urzędu Gminy Lubin 30 000,00 zł – w tym środki własne (w zł) 6 221,04  Kalkulacja przewidywanych kosztów II ETAPU realizacji prac lub robót budowlanych: 60 000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ Środki na II EATP remontu...

Czytaj więcej
Jakość powietrza
lut03

Jakość powietrza

OCHRONA POWIETRZA – PROGRAMY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Gmina Lubin uruchomiła system do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego, składający się z sześciu sensorów wraz z wyświetlaczami LED, które zostały zamontowane na budynkach wszystkich placówek oświatowych Gminy Lubin. Czujniki monitorują stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (w oparciu o czujniki laserowe) oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza. Wiedza o stanie...

Czytaj więcej