Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminny Lubin dla obrębu Niemstów.

W dniu wczorajszym t.j. 17.05.2016 r. na sesji Rady Gminy Lubin został uchwalony przez Radnych Gminy Lubin długo oczekiwany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminny Lubin dla obrębu Niemstów.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On