Historia

Biblioteka powstała w 1955 roku jako Gromadzka Biblioteka w powiecie Lubin Legnicki. Pierwszą książką, jaka została wpisana do księgi inwentarzowej 29.08.1955 roku, był „Biały Książę” J. Kraszewskiego. W tamtym okresie biblioteka mieściła się w jednym, małym pomieszczeniu w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Pieczę nad nią sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubinie. Pracownikami biblioteki byli najpierw pracownicy Gromadzkiej Rady Narodowej, którzy w wolnym czasie prowadzili bibliotekę. W latach 70 z okazji dożynek powiatowych bibliotekę przeniesiono do dwóch nowo wyremontowanych pomieszczeń, też w budynku GRN w Niemstowie. Była to już biblioteka z prawdziwego zdarzenia, posiadała wypożyczalnię i czytelnię oraz zatrudniony był pracownik. Wyposażona była w sprzęt RTV (telewizor, radio, magnetofon). Wszystko było tak przygotowane, ponieważ spodziewano się gościa z Ministerstwa ( opowiada pan Jamroga, który wówczas pełnił funkcję kierownika biblioteki). Biblioteka w tamtym czasie obsługiwała czytelników oraz prowadziła działalność kulturalno – oświatową. Odbywały się odczyty, zajęcia z dziećmi, lekcje biblioteczne i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ciekawostką może być przyjazd do biblioteki państwa Gucwińskich z wrocławskiego ZOO, którzy przywieźli ze sobą piękny okaz węża.

Tak działo się w bibliotece do 1984 roku. Wiosną tego roku budynek, w którym mieściła się biblioteka uległ częściowemu zawaleniu. Zniszczona została biblioteka, część księgozbioru i sprzęt. Tymczasowo przeniesiono ja do świetlicy wiejskiej, bez możliwości wypożyczania. Trwało to tak aż trzy lata. W momencie, kiedy nastąpiły zmiany w szkolnictwie i powstała w Lubinie Szkoła Zbiorcza, część uczniów przeniesiono, zwolniło się kilka pomieszczeń w szkole, i tam przeniesiono bibliotekę. Ale i tam nie urzędowała długo. Szukano kolejnego miejsca. Znalazła się rodzina, która w swoim prywatnym domu zgodziła się przyjąć bibliotekę wydzierżawiając jej jedno pomieszczenie na parterze (było to około 30 m2).

Po częściowej likwidacji ośrodka zdrowia bibliotekę przeniesiono najpierw na piętro tego budynku, a następnie na parter, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W 2010 roku biblioteka przeszła generalny remont. Obecnie jest to piękna, nowoczesna biblioteka, która zajmuje 115m2powierzchni. Posiada nowe wyposażenie, sprzęt komputerowy oraz dużo miejsca przeznaczonego na prowadzenie wszelkiego rodzaju  działalność kulturalno – oświatową.

Źródło:

– wywiad z byłym kierownikiem biblioteki panem Janem Jamrogą przeprowadzony przez panią bibliotekarkę Urszulę Kurowską,

– Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie,

– księga inwentarzowa biblioteki