Gmina Lubin dofinansuje remonty dróg powiatowych

„Najpierw było porozumienie, potem uchwała intencyjna. Teraz przyszedł czas na przekazanie środków. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin w kwocie blisko 7 mln zł. Obejmą one budowę chodników przy drogach powiatowych oraz modernizację dróg w Miłoradzicach, Raszówce, Niemstowie, Składowicach, Księginicach i Szklarach Górnych.

Przekazanie powiatowi gminnej dotacji pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawców pierwszych trzech zaplanowanych zadań w Składowicach, Niemstowie i Księginicach. W ich przypadku dokumentacja projektowa jest już gotowa. Planowany termin zakończenia tych inwestycji wynosi sześć miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.”

/MG/

Cały artykuł można przeczytać na stronie http://www.ug.lubin.pl/gmina-lubin-dofinansuje-remonty-drog-powiatowych/

Author: Andrzej Olek

Share This Post On