Proponowane zmiany w komunikacji gminnej.

Nawiązując do ostatniego  zebrania wiejskiego poniżej przedstawiam propozycje mieszkańców dotyczące komunikacji gminnej. Chciałbym zaznaczyć, że w przypadku aprobacji zmian proszę o złożenie podpisu na petycji w najbliższą niedzielę po mszy świętej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że podpisy powinny składać osoby, które będą korzystać z przedmiotowych kursów.

Są trzy zasadnicze zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić w komunikacji:

1. Wprowadzenie dodatkowego kursu z przystanku Cuprum Arena tak aby wyjeżdżał o godz. 8.57 natomiast do Niemstowa przyjeżdżałby o godz. 9.15 następnie spowrotem pod Cuprum Arena byłby o godz. 9.25.

2. Przestawienie autobusu o 20 minut później z Arena Cuprum
zamiast o godz. 14.20 wyjazd z Arena Cuprum proponowany wyjazd o godz. 14.40

3. Kurs w pkt 2 na powrocie z Gogołowic jeszcze raz wjeżdżałby do Niemstowa.

 

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On