Budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez naszą wieś ruszyła budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Tym razem budowane jest 700 m tej sieci. Przypominam, że w zeszłym roku zostało wybudowane już 1 400 m rurociągu. Po gruntownym wyremontowaniu siedmiu przepompowni jest to kolejny zabieg, którego celem jest odciążenie obecnej sieci kanalizacyjnej. Jest to zadanie, które zostało rozłożone na poszczególne lata ponieważ koszt budowanego odcinka w obecnym roku wynosi około 442 000,00 zł.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On