APEL DO MIESZKAŃCÓW NIEMSTOWA

Zapraszam do udziału w organizowanym przez Wójta Gminy Lubin zebrania wiejskiego dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, polegających na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina oraz włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.

Zostanie również podjęta uchwała w sprawie protestu przeciwko włączeniu do terytorium Miasta Lubin części obszaru Gminy Lubin.

Do ważnych tematów należy również wybór sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Niemstów.

Dodatkowo zostanie Państwu przedstawione pismo kierowane do Starosty Lubińskiego dotyczące apelu w sprawie wznowienia prac przy przebudowie naszej drogi powiatowej /drugiego kilometra/ w związku z wymówieniem umowy przez Starostwo Powiatowe w Lubinie firmie wykonującej przedmiotowe zadanie.

Author: Andrzej Olek

Share This Post On