Zakończono budowę drogi do Pieszkowa oraz drogi w kierunku do Redlic.

Zakończono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 103045D pomiędzy miejscowościami Niemstów i Pieszków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 1,70 km i szerokości 3,50 m. Koszt wybudowania drogi wyniósł 980 391,64 zł.  Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 315 000,00 zł, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Dobiega końca również inwestycja związana z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Niemstów  na terenie działek 573/1 i  573/2. To droga za cmentarzem w kierunku Redlic. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 600 m, której powierzchnia jest utrwalona emulsja asfaltową. Koszt tego odcinka wyniósł ponad 209 tysięcy złotych. Gmina Lubin uzyskała na ten cel  60 tysięcy złotych dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

IMG_0653IMG_0648

Author: Andrzej Olek

Share This Post On