Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SP w Niemstowie

W związku z rosnącą liczbą uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Niemstowie powstała potrzeba zapewnienia większej ilości sal lekcyjnych. W związku z powyższym Gmina Lubin ogłosiła przetarg nieograniczony pn.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE.”

Author: Andrzej Olek

Share This Post On