REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA – I ETAP

Rozpoczynamy I ETAP remontu wieży kościoła PW ŚW. ANTONIEGO W NIEMSTOWI. Prace remontowe będą podlegały na wymianie elementów konstrukcyjnych wieży kościoła /belki stropowej, podwalin, murłat i krokwi. Wzmocnienie drewnianych belek stropowych. Wymiana pokrycia dachu wieży o powierzchni około 24 m2 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm malowanej w miejscu wbudowania na pokrycie z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7 mm patynowanej w kryciu prostym z zastosowaniem membrany dystansowej pomiędzy blachą a deskami zapobiegającą skraplaniu się wody. 

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH JEST KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA BARDZO ZŁY STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIEŻY KOŚCIOŁA. POZOSTAWIENIE W OBECNYM STANIE WW. ELEMENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA WIEŻY. W konsekwencji korzystanie z obiektu będzie niemożliwe ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi. Dodatkowo po dokładnym rozpoznaniu zakresu projektowanych przez biuro projektowe BONITAS prac przy remoncie wieży kościoła, które zakłada wymianę uszkodzonych krokwi narożnych, wymianę uszkodzonych desek poszycia, wymianę uszkodzonych murłat i wzmocnienie innych elementów konstrukcyjnych dachu stwierdzono że, konieczne jest zdemontowanie istniejącego współczesnego pokrycia z blachy ocynkowanej aby taki zakres prac był możliwy do wykonania. Istniejąca blacha ocynkowana pokrycia wykazuje w wielu miejscach ogniska korozji. Łączenia blach są rozluźnione przez co występują lokalne zawilgocenia elementów drewnianych widoczne nawet od dołu w postaci wykwitów i zmienionej barwy oraz miejsc zbutwiałych od góry na elementach konstrukcji i poszycia. Mocowanie blach do uszkodzonych zmurszałych od góry krokwi jest bardzo osłabione i grozi zerwaniem pokrycia w czasie mocnych wiatrów. Ponadto pod pokrycie blachą na podłożu deskowym nie wykonano warstwy pośredniej (chociażby z podkładowej papy izolacyjnej) pomiędzy blachą a deskami co powoduje skraplanie się wody przy dużych różnicach temperatur i zawilgocenie drewna.

Kalkulacja przewidywanych kosztów I ETAPU realizacji prac lub robót budowlanych: 36 221,04 zł /słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 04/100/

w tym dotacja z Urzędu Gminy Lubin 30 000,00 zł

w tym środki własne (w zł) 6 221,04 

Kalkulacja przewidywanych kosztów II ETAPU realizacji prac lub robót budowlanych: 60 000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/

Środki na II EATP remontu zostały pozyskane z Fundacji KGHM. 

 

Author: Andrzej Olek

Share This Post On