Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Niemstów
sty28

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Niemstów

Dnia 23 stycznia 2016r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w OSP Niemstów. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za działalność  OSP  oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, a także plan finansowy na rok 2016. Sprawozdanie z działalności przedstawiła również Komisja Rewizyjna OSP. Zebrani druhowie OSP jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP, po czym zostały przeprowadzone wybory na nową...

Czytaj więcej